www.nacuzi.com www.nacuzi.com www.nacuzi.com www.nacuzi.com www.nacuzi.com www.nacuzi.com www.nacuzi.com www.nacuzi.com www.nacuzi.com www.nacuzi.com www.nacuzi.com www.nacuzi.com www.nacuzi.com www.nacuzi.com
www.nacuzi.com
www.nacuzi.com www.nacuzi.com
www.nacuzi.com
www.nacuzi.com
www.nacuzi.com
www.nacuzi.com
www.nacuzi.com
www.nacuzi.com
www.nacuzi.com
www.nacuzi.com
www.nacuzi.com
 

Speciale lessen voor Kinderen tussen 3 en 6 jaar oud:

Ludic benadering en geteste ervaring (Rolland, Suzuki, Szilvay)

Viool lessen:

voor leerlingen van om het even welke leeftijd en niveau. Voorbereiding voor examens en concerten.

Cursus van ontspanning voor violisten:

Specifiek aan alle leerlingen en violisten die Tendinitis, Rug- en Halspijnen, enz. leden.

CURSUS VAN ONTSPANNING VOOR VIOLISTEN

Korte geschiedenis van de Hongaarse school

De Hongaarse vioolschool begon met Jòzsef Böhm, toen hij in 1819 de eerste vioolklas van het Conservatorium van Wenen startte. Böhm studeerde in Boedapest, met zijn vader, en met Rode (misschien toen hij in Rusland was), vandaar het verband tussen de Franse school (als evolutie van de Italiaanse school door Viotti) en de Hongaarse. Böhm gaf les aan volgende Hongaarse violisten: Joachim, Auer, Flesch, Singer, Nachez, Hubay; en aan violisten van andere nationaliteiten zoals Hellmesberger, Dont, Ernst (misschien Hongaars), Laub, Kneisel en Klingler. Met als gevolg: Joachim zal les geven in Berlijn, Auer in Rusland en in Amerika, Flesch in Zwitserland en Engeland, Hellmesberger en Dont in Wenen, Hubay in Brussel en Boedapest, Laub in Rusland, Klingler in Duitsland en Kneisel in Amerika. Onder de violisten die leerlingen in de academie waren van Boedapest, die door Hubay wordt gecreeerd, vinden wij: Tibor Varga (directeur van academie Sion), Gertler (hoofd van strijkersafdeling in Brussel), Szigeti (hoofd van strijkersafdeling in Boedapest), Sandor Vegh (directeur van Mozarteum), Ilona Feher (lerares van Schlomo Mintz in Tel Aviv), Oskar Back (stichter van de school van Amsterdam). Maar hoe wordt de techniek van ontspanning met deze grote traditie verbonden? Iemand zal misschien over Kato Havas, Geza Silvay, Paul Rolland, Gerle of Suzuki gehoord hebben. De eerste vier hebben in de academie van Boedapest in dezelfde culturele atmosfeer en met dezelfde techniek gestudeerd. Suzuki studeerde in Berlijn met Klingler (student van Joachim). Ik citeer deze violisten wegens hun bekendheid, maar zij maken deel uit van een lange lijst van zeer belangrijke personen in de muzikale wereld uit de Hongaarse school. Kato Havas is auteur van het boek "Stage Fright" waarin alle problemen van houding onder ogen worden gezien. Bewust van deze problemen creeerde Rolland het systeem van de vioolschool in de V.S. en werkte samen met F.M. Alexander, Silvay organiseerde de strijkersafdeling in de "Sibelius" academie van Helsinki,en ook Gerle werkte samen met Rolland en Havas in V.S. Waarom werken of werkten al deze leraren en solisten in de beste academies en conservatorium? Omdat de vioolpedagogie klas in Boedapest een heel hoog niveau haalt sinds de stichting in 1875.Sinds dan verzamelt het immers de elementen van de vioolpedagogie en die van onderzoekers.

Alessio Nacuzi heeft in de Academie van "F. Liszt" in Boedapest met het hoofd van strijkersafdeling en ook met die van het Koninklijke Conservatorium van Brussel gestudeerd (beide Hongaren), waar hij het viool master degree "met voldoening" kreeg.